header

Barn som lever ekonomiskt utsatt minskar i Kungabacka

Det kom en rapport i dagarna som rädda Barnen har gjort. Den handlar om hur barnen och de familjer de lever i rent ekonomiskt har det runt om i Sveriges kommuner. Enligt rapporten så lever 12,1 % av barnen i Sverige i ekonomiskt utsatthet.Det är en minskning med 0,6 % eller ungefär 10 000 barn, vilket är glädjande.

Vi alla vet var ekonomiskt utsatthet kan göra med oss och att då vara barn i de situationerna är nog inte enkelt.
Denna rapport skall vi se i ljuset av diskussionen kring skolresor, klasskassor, insamling till diverse saker i fritidsföreningar, förskolor och skolor. Då är valet självklart för mig att förutom arbeta för att ingen skall behöva hamna i dessa situationer, så bör skolan vara Avgift och insamlingsfri.

Glädjande nog kan vi se att Kungsbacka som kommun har blivit bättre i denna rapporten. Vi har enligt rapporten 4 %  av barnen som lever i ekonomiskt utsatta familjer. Detta är en minskning med 0,6 %.

Jag är mycket glad att det kommit fokus på barnens situation och man presenterar relevant fakta på detta sättet. Den bästa medicinen att göra något åt det är att lyfta upp det och se hur man kan hjälpas åt för att göra situationen bättre. Jag menar att man ser och diskuterar dessa barns situation i Kungsbacka, men man förvandlar inte sånt här snabbt. Här har både Kommunen men även civilsamhället ett ansvar.
Regeringen  har försökt att hitta åtgärder för att minska detta. till exempel genom att höja flerbarnstillägget och förslag på särskilt stöd för barns fritidsaktiviteter. Vill nog påstå att dessa två förslag som Kristdemokraterna drivit igenom bör underlätta för en del familjer.

En tanke skänker jag gärna till Majblomman som jobbar i det tysta större delen av året men ack så värdefullt.

Larry Söder – Kristdemokrat.