header

Låt lärarna vara lärare

Vi säger hela tiden att vi som samhälle måste lära oss av våra misstag. men ibland tar det väldigt lång tid innan vi rättar till dem.
Idag kom PISA undersökningen och Sverige som land har tappat i år igen. och det är väl ingen som är förvånad. Våra svar varje gång en sådan här undersökning kommer brukar bestå av mer kontroll och mer pålagor på de som arbetar i skolan.

Jag tror den enda vägen är att låta lärarna i högre utsträckning vara lärare och i mindre utsträckning vara en administratör. Givetvis är en del uppföljning bra men någonstans måste en avvägning göras mot vad det är man missar om man låter en lärare göra ännu mer administrativt arbete.

Kommunerna bör och måste få de ekonomiska möjligheterna att kunna prioritera stödresurser på skolorna, sådant som elevhälsovård. Det är inte varje enskild kommuns problematik utan hela riket Sverige.

Vetenskapliga utvärderingar ska i ökad utsträckning ligga till grund för de pedagogiska metoder
som tillämpas i skolan.

vi pratar alldeles för mycket kring att styra varje enskild skola, Låt varje skola blomma med de individer som finns där. Vi har numera tydliga mål på vad som skall uppnås. Hur de uppnås är för mig sekundär fråga.

Larry Söder – Kristdemokrat.