header

Riksdagskandidat

Kristdemokraterna i Halland hade stämma i Lördags. Vi fastställde riksdagslista och Regionlista för kristdemokraterna i Hallands Län.

På Riksdagslistan så toppar Partiledaren Göran Hägglund, Jag har fått den stora äran att stå på plats nummer 2.
Det är väldigt stimulerande och känns som rätt steg för mig att ta nu. Väldigt mycket som man vill ändra på styrs från riksdag. Min valrörelse kommer då inriktas på att vara riksdagskandidat och täcka hela Halland som område.

Regionlistans översta namn är Niklas Mattsson Kungsbacka och sedan Ella Kardemark från Halmstad.
Jag tror båda två är väldigt nöjda och kommer inrikta sina valrörelser på Regionvalet.

På Stämman besökte Lars Adaktusson oss. Han är Partiets Kandidat till EP valet. Jag är stärkt i övertygelsen om att han är rätt kandidat och han kommer vara en väldig tillgång för partiet.

Lite av hans tal nedan.

 Han började med att ge en bakgrund till EU i ett sönderslaget och splittrat Europa efter andra världskriget. En av förgrundsgestalterna var Västtysklands första förbundskansler och kristdemokraten Konrad Adenhauer . 1963 höll han sitt tal i FN då såg han stålunionen som början till en större samverkan i Europa.

EU är både en fredsbevarande organisation men hålls också ihop av gemensamma värderingar som människans okränkbara värde och en solidaritet mellan människor som bygger på den kristna människosynen. EU har varit en historisk framgång men vägen framåt har aldrig varit spikrak utan stora utmaningar ligger framför.
Dessa består bl a i arbetslöshet,segregation ,bristande framtidstro bland många unga. EU länderna måste också ha respekt för varandras olikheter men ändå samverka.
Lars Adaktussons egna hjärtefrågor kommer att vara de mänskliga rättigheterna i Europa, att underlätta för företagande, arbeta för fred och stabilitet . Han nämnde att de allra flesta företag i Sverige ser det som en klar fördel att vi är med i EU.
Att det är en stor rörlighet för unga till studier eller arbete i EU är också något positivt och kan utökas.
Andra frågor där EU måste arbeta intensivt är miljöfrågorna och att motverka den organiserade brottsligheten.
Larry Söder – Kristdemokrat.