header

De som inte passar in, har vi plats för dem i Kungsbacka?

För en vecka sedan deltog jag i en diskussion med Frivilligorganisationer kring de Romer som har kommit till Kungsbacka och hur vi kan hjälpa dem. De mest grundläggande behoven som en människa har som till exempel mat, värme och möjlighet att ha någonstans att ta vägen var högst på dagordningen. Idéerna om hur man skulle kunna hjälpa till var många och jag är säker på att arbetet fortsätter framåt med god kraft. Känslan av värme i hjärtat fyllde mig när jag förstod att de utan egen vinning ställer upp för andra människor i nöd.

Igår deltog jag i en informationsträff kring Flyktingar i Kungsbacka. Vi som Kommun har ett övergripande ansvar för de flyktingar som anvisas till oss, både familjer och ensamkommande flyktingbarn. Även om det var några kritiska röster på plats så ställdes det högst relevanta frågor som helhet och enskilda människor redovisade hur de har hjälpt till och framåt vill hjälpa till. Denna gången slås jag över att människor väntar inte på någon kommun utan man tar egna initiativ och hjälper till med det man anser att man har möjlighet med.
Man blir varm i hjärtat att människor och frivilligorganisationer tar sitt ansvar och hjälper till på ett föredömligt sätt.

Svaret på min fråga i rubriken är att de som inte passar in ser det ut som att vi tillsammans kommer att se till så de passar in och kan vara en del av Kungsbackas framtidsutveckling. De har definitivt en plats hos oss och vi som helhet kan hjälpas åt.

Vi måste komma ihåg att de som kommer till vår kommun för att starta nya liv behöver hjälp från hela kommunen. Civilsamhället är oerhört viktigt och de visar verkligen framfötterna. Nu kanske vi i kommunen bör börja fundera på hur vi kan stödja civilsamhället på ett bättre sätt. Tillsammans kan vi göra Kungsbacka till en bra plats att leva på och det kräver ömsesidig respekt och att man värnar om varandra.

Larry Söder – Kristdemokrat.