header

Ebba Busch Thor – Kristdemokraternas Kandidat till EU parlamentet

Jag har haft möjligheten att träffa Ebba vid några tillfällen. Har fått intrycket att hon är målmedveten och jobbar stenhårt för att nå de målen. Målet kan vara att ta en plats i EU parlamentet men även politiska mål inom äldreomsorgen, som hon ansvarar för i Uppsala.
Hon har med sig in en entusiasm som man ibland får känslan att det kan flytta även berg. Den entusiasmen tror jag kan vara till nytta i ett parlament som EU parlamentet. Vi som Kristdemokrater behöver en kandidat som är utåtriktad, engagerad och vågar ta ut svängarna i debatten. Hon är bra på att få vardagliga frågor förklarade i Kristdemokratiska termer på ett enkelt och begripligt sätt.
Detta gör Ebba till en alldeles utmärkt kandidat för Kristdemokraterna till EU parlamentet.

Vad vill hon driva för frågor?

Konkurrerar med dålig djurhållning

Om en svensk gård har cirka 3 000 grisar så kan en jämförbar gård i Danmark ha uppemot 5 000 grisar – 60 procent fler djur på samma yta. Trängsel och brist på halm och strö för grisarna att böka runt i leder till slagsmål och därför måste knorrarna kuperas. Samtliga svenska grisar har knorren kvar. Motsvarande siffra i Danmark och Tyskland är 0,8 procent.
Rutinmässig kupering av grisars knorrar har varit förbjuden inom EU sedan 2001. Trots det är det enbart Sverige, Finland och Litauen som avstår från svanskuperingen enligt EU:s egen kontrollmyndighet för livsmedel. Den bristande djurhållningen driver även fram ett behov av ständig antibiotikatillförsel till djuren – en utveckling som riskerar att leda till ökad antibiotikaresistens. WHO varnar för att antibiotikaresistenta bakterier är ett av de största globala hoten mot folkhälsan. Enligt EU-kommissionen dör 25 000 människor årligen till följd av infektioner orsakade av antibiotikaresistenta bakterier. Och i går gick ett flertal forskare från Sveriges landsbruksuniversitet ut och varnade för den ökade användningen av antibiotika för att maskera dålig djurhållning. I Danmark, skrev forskarna, räknas grisuppfödare som en riskgrupp på sjukhusen eftersom de kan ha smittats av antibiotikaresistenta bakterier från grisarna.

EU ska göra rätt saker

Som lösning på Europas problem ropar flera EU-politiker efter ökad centralisering. Men ett EU som gör för mycket riskerar att klara för lite. Därför vill vi sätta rätt agenda i Bryssel. EU ska göra mer för att säkra en fungerande inre marknad med sund konkurrens, men mindre av sådant som medlemsländerna själva kan besluta om. Den snedvridna konkurrensen för grisuppfödning inom EU är ett allvarligt exempel på vad som händer när en av EU:s huvuduppgifter, till exempel att skapa en fungerande inre marknad med fungerande konkurrens, inte ges tillräckligt med uppmärksamhet utan dribblas bort i frågor om snus och föräldraledighet som borde vara nationella frågor.
Grisknorren är en garant för ett stabilt djurskydd, god kvalitet på maten och ett seriöst förhållningssätt till risken för antibiotikaresistens. Den svenska knorren är en symbol för en viktig kritik mot ansvarslöshet och en svällande överstatlighet på EU-nivå.  En inre marknad med sund konkurrens kräver att vi tar ansvar för att stoppa fusket.
Som EU-parlamentariker kommer jag agera för schyst konkurrens, god djurhållning och bra kvalitet på maten. Det är dags för svenska bönder att få betalt för knorren.

Larry Söder – Kristdemokrat.