header

En märklig fördom om Kristdemokraterna

Ju längre jag håller på med politik så är det allt mer spännande att se hur väljare röstar. Ibland kan man bli förvånad över hur de väljare att lägga sin röst, men givetvis har de goda skäl till hur de gör.

Att Kristdemokraterna som parti har ett stöd runt 4-5 % är givetvis bara vårt egna fel.
Vi är inte riktigt tydliga med vårt budskap och visa vår plats i Svensk politik. Jag har förhoppning om att vi kommer bli allt mer tydliga och att vi som ett borgerligt parti kan visa på vår plats i Svensk politik.


Men lika viktigt som varför väljare skall välja Kristdemokraterna så bör vi ta reda på varför man inte väljer Kristdemokraterna. Det man hör genom åren är att man tror man måste vara kristen, abortmotståndare eller att vi är homofober. vilket för mig är alldeles fel bild av Kristdemokraterna. Att ändra den bilden tar nog tyvärr ännu längre tid än fram till valet.

Är vi Abortmotståndare ?

Först vill jag säga att partiet försvarar aborträtten.
Det är Kvinnan och ingen annan som ska fatta det avgörande beslutet om abort.
Det offentligas ansvar är att stödja kvinnan oavsett beslut. 

Men vår grundsyn är att det är två skyddsvärda individer och vi som samhälle har ett ansvar att värna livet. Därför bör man arbeta med att förebygga aborter, men det sker inte med förbud utan att erbjuda så mycket stöd som möjligt för att ingen av praktiska, ekonomiska eller sociala svårigheter skall utgöra ett hinder för att fullfölja graviditeten. 

Vi som samhälle kan enligt mitt tycke göra långt mer för att stödja kvinnan i detta svåra beslut  oavsett vilket beslut som görs.
Larry Söder – Kristdemokrat.