header

Århundradets Sjukvårdsreform

Jag är den förste att erkänna att vi idag har en väldigt bra sjukvård i Sverige och Halland. Vi har lyckats minska köerna, det arbetar fler inom vården än tidigare och generellt sett är medborgaren väldigt nöjd med sjukvården.
Men politikens roll är att göra reformer som hjälper oss i framtiden. Att vi skall vara rustade för vad som väntar oss. Sjukvården blir allt mer specialiserad och tekniskt krävande. Det kommer ställas oerhörda krav på de enskilda landstingen och regioner för att kunna klara den framtida utvecklingen. Sjukvården är inte jämlik över landet och framtidens utmaningar gör att det kommer bli än svårare med dagens organsiation. Landstingen är skapade för en tid som är ohjälpligt förbi. Framtidens sjukvård måste vi sköta gemensamt som ett land. Inte som tjugoen små regioner och landsting.

Vi kristdemokrater tror att det är dags att ändra organisationen som infördes 1863 och låta staten ta över ansvaret för sjukhusvården.

Larry Söder – Kristdemokrat.