header

Gör Barnkonventionen till Svensk lag

Barnkonventionen är, liksom alla konventioner om mänskliga rättigheter, en mycket viktig konvention för att värna dem som har en svag röst i samhället.
Vi ser exempel över hela världen men även i vårt egna land hur barns rättigheter kränks. Barns röst blir svag i samhället och tas i många fall inte på allvar.  
Vi kristdemokrater är övertygade att barn av idag skall få säga sin mening och vägas in innan beslut som rör deras omgivning.
Vi kan som kommuner eller region ta in synpunkterna från barnen i olika sammanhang, men tar vi inte notis av vad de säger så blir det ganska ihåligt.
Vi lär våra barn kritiskt tänkande och att stå för sin åsikt och att de har rätt att säga sin åsikt, låt oss då även ta tillfället att lyssna på dem.
Vi kristdemokrater ser fram mot en fördjupad diskussion om hur barns rättigheter kan stärkas ytterligare och är övertygade om att det är nödvändigt att göra barnkonventionen till svensk lag.

Larry Söder – Kristdemokrat.