header

Södra Skogsägarna

Fick det stora nöjet att bli informerad av södra skogsägarna. De informerade om hur skogsnäringens vardag ser ut för de mindre skogsägarna. Hur utvecklingen är för Sverige som land och skogsägarnas insatser för en bättre miljö. Skogsbruk och Jordbruk är viktiga delar för ett Sverige i framtiden. vi som land måste värna om det.

Larry Söder – Kristdemokrat.