header

Våra äldre skall känna sig trygga

Idag har Allianspartierna redovisat att de kommit överens om inom äldreområdet. Huvudsyftet är att alla äldre skall känna sig trygga.
Vi Kristdemokrater är väldigt glada över detta och det visar att Kristdemokraterna gör skillnad, på riktigt.

Alla kommuner ska bli skyldiga att erbjuda plats i ett trygghetsboende – en äldreboendegaranti – för alla som är över 85 år och har beviljats hemtjänst.
·Alla kommuner ges möjlighet att erbjuda trygghetsboende eller särskilt boende utan biståndsbedömning.

Ett krav införs på kommunerna att tillhandahålla valfrihet för äldre.
En nationell demensplan tas fram i syfte att bidra med ökade kunskaper.

En förlängning av omvårdnadslyftet för äldreomsorgens personal och fortsättning av ledarskapsutbildningen för chefer inom äldreomsorgen.

Mer info på denna länken

Larry Söder – Kristdemokrat.