header

Glöm inte fokus varför vi kämpar i valrörelse

Glöm inte fokus varför vi kämpar i valrörelse

– Ingen kvotering i föräldraförsäkring.
– Förstatliga sjukhusvården för en mer jämlik vård.
– Mindre barngrupper i förskolan.
– Boendegaranti för 85 år och äldre.
– förbättra stödet till ekonomiskt svaga barnfamiljer.
– fortsätt sänk skatten för pensionärer.
– Värna om RUT och ROT
– Förenkla för företag att starta och anställa personal.
– Satsningar på yngre åldrarna i skolan.
– Mer satsningar för att minska psykiska ohälsan för våra barn/elever.

Och mycket mer.

Larry Söder – Kristdemokrat.