header

Har Kristdemokraterna haft sin bästa tid ?

Med toppnoteringen från Valet 1998 på 11,8 %, så har jag fått frågan många gånger om det var toppnoteringen för Kristdemokraterna.
Mitt envisa svar är nej. Jag tror Kristdemokraterna kan bli ett lika stort eller större parti än 1998, men det är en lång väg att gå.
Vi som parti måste våga sticka ut hakan och visa vår ideologi på ett mer radikalt sätt, utan att ta hänsyn till övriga partiers tyckande och tänkande. Jag tror allianssamarbetet i stort har varit bra, men det har gjort oss för utslätade. Vi måste våga ta ut svängarna och visa våra förslag utifrån vår ideolgi enbart.

Vi som företrädare måste våga säga ifrån och ta strid oftare i de frågor vi anser vara viktiga. Inte alltid försöka kompromissa och försöka vara den som alltid lappar och lagar.

Vi måste även visa den glöden vi känner för frågorna. Jag tror människor är oerhört trötta på oss poltiker som väger allt på guldvåg och inte vågar sticka ut. Visa intresse och glöd för frågorna vi pratar om så skapar vi intresse.

Vi har nu efter flera val gjort valanalyser och försökt rätta till de fel vi gjort. Jag tror mer på att vi ser vad som vad bra och bygga utifrån det. Se till att vi skapar positivitet och samhörighet. Det skall kännas bra och kul när man är delaktig i förändring av Sverige.

Den som visar att de glöder för sina frågor och samtidigt har kul, lär skapa intresse från många väljare.

Jag tror på Kristdemokraternas framtid, men då behöver passion, radikalitet och stolthet släppas fram.

Larry Söder – Kristdemokrat.