header

avskaffa straffskatten för pensionärer

Jag som Kristdemokrat anser att vi som parti har den bästa politiken för våra äldre. Den tar sikte på att du skall ha en bra ålderdom och kunna behandlas med respekt.

Däremot så anser jag att vi måste ta pensionärernas situation på allvar när det gäller skatten och dess utformning. En skatt skall kunna förklaras och vara väl motiverad.
Därför är det för mig självklart att vi måste i Extra valet ha med att vi inom mandatperioden skall avskaffa den skillnaden på skatt som är mellan pensionärer och löntagare.
Alla skall vi vara med och bidra till välfärden och det bör då vara lika mellan löntagare och pensionärer. Jag hoppas mitt parti och andra allianspartier kan ta detta med nu när vi går till extraval.

Larry Söder – Kristdemokrat.