header

Riksdagen- en plats för viktiga beslut eller pajaskonster

Enligt mitt tycke så är riksdagsledamot något av de finaste man kan vara. Man får möjlighet att representera Sverige befolkning och se till allas bästa. En bra regel är väl inställningen att man skall försöka göra livet lite enklare för alla.

Visst finns det många svåra beslut och ibland en hel del frustration över att andra inte tycker som en själv. Och jag är ibland kritisk till politiker som inte visar engagemang utan pratar som en maskin istället för med känsla och inlevelse.

Men det som vi de senaste månaderna har sett bland riksdagens ledamöter tar väl ändå priset.
Först så begär man omröstning om en av vice talmansposterna utan att ha någon motkandidat, det vill säga bara slösa tid.

Sen har vi en regering som hela hösten säger att de skall få igenom sin budget, och när de inte lyckas med det skyller på alla andra och säger de skall utlysa extraval. 

Sen har vi protester i kammaren mot en av vice talmän i form av olika hälsningsfraser.Allt detta blandat med otaliga tidningsartiklar kring hur den ena och den andre beter sig utan tanke på hur detta uppfattas.

Att detta ökar politikerförakt står för mig helt klart, samtidigt som jag anser att riksdagens ledamöter ( tar inte ut någon utan den som känner sig träffad får göra det) degraderar sitt egna uppdrag när man inte agerar på ett korrekt och ansvarsfullt sätt gentemot sitt uppdrag.
Uppdraget är för oss alla andra se till så Sverige blir ett bättre land att leva i och representera oss med värdighet.

Alla kan vi ha olika åsikter och man får givetvis rösta utifrån sina övertygelser i riksdagen. Men för mig betyder demokrati att en majoritet beslutar och lyckas man inte skapa en majoritet så får man tåla att förlora en del omröstningar. Så enkelt fungerar det och det bör respekteras.

Larry Söder – Kristdemokrat.