header

Sverige står inför extraval- Vems fel är det?

I dessa dagar är media fyllda med material kring extravalet som kanske kommer att beslutas. Främst är man inne på att skildra vems fel det är.Alla skyller på varandra och egentligen kan vi som är utanför riksdagens dörrar inte ha en aning om sanningshalten i alla påståenden.


Jag måste säga att jag är inte det minsta intresserad att föra den sortens debatt, om vems fel det är. Varje parti får ta ansvar för sina egna ställningstaganden och sedan får väljarna avgöra vad de anser.
Mitt parti Kristdemokraterna röstade för den budget som Alliansen lade och det är väl helt naturligt. Hur sedan andra partier röstade är upp till varje parti att förklara. Jag blir mer förvånad om ett parti inte tar till de medel som finns för att få igenom sin egen politik.

Jag är inte det minsta ledsen för alliansens budget är den som gäller för Sverige nu och att den sittande regeringen får rätta sig efter den. Det är möjligen sittande regeringen som har problem att administrera en budget som de själva inte ville ha. Regeringen valde då ett av flera olika alternativ, och vi som parti har bara att hantera den situationen.

Anser nog att alla partier behöver prata mer om sin egen politik och mindre om andras politik. Det ger nog väljarna mer info inför extravalet.
Larry Söder – Kristdemokrat.