header

Varför skall vi göra det svårt att vara givmild ?

Att vara givmild är en egenskap som jag värderar högt och som jag anser skall vara enkelt för människor. Vi bor i en av de Län i Sverige där man kanske har bättre förutsättningar att vara givmild, vilket gör mig än mer oroad när man vill göra det svårare.
Förra året fick ideella organisationer ett välkommet tillskott på omkring 1,3 miljarder kronor tack vare gåvoskatteavdraget. Genom bland annat, medicinsk forskning, tak över huvudet för hemlösa och hjälp vid psykisk ohälsa får många människor ett bättre liv.
Både antalet givare och mottagarorganisationer har stadigt ökat och vi kan därför förvänta oss en ytterligare ökning när 2014 års siffror presenteras.

Tyvärr vill Socialdemokraterna och Miljöpartiet ta bort avdragsmöjligheten 2016. Det är beklagligt men kanske inte förvånande. I vänsterns Sverige är det den offentliga sektorn som är samhället. Människor gör rätt för sig via skattsedeln och sedan ska staten diktera och administrera vårt gemensamma bästa. Vi kristdemokrater menar tvärtom att vi borde uppmuntra människors insatser och det civila samhället. Regeringen har nu ett år på sig att ändra ståndpunkt i denna fråga. Kristdemokraterna hoppas att de tar den chansen.

Larry Söder
Kristdemokraterna i Halland

Larry Söder – Kristdemokrat.