header

Arbete, Sjukvård, Integrationen – våra tre stora utmaningar

Arbete, Sjukvård, Integrationen – våra tre stora utmaningar


Vi Kristdemokrater strävar mot ett samhälle där vi ökar friheten för medborgarna och att staten lägger sin kraft på de frågor som är viktiga för hela nationen och inte styra de små gemenskapernas vardag. Vi ser att Sverige står inför stora utmaningar och väljer att inrikta oss på tre stycken för tillfället.

1. Hur vi ska lyckas bättre med integrationen.
2. Den ojämlika sjukvården.
3. Samt att det är alldeles för många som står utanför arbetsmarknaden.

Vi ser att människor flyr för sina liv runt om i världen. Det är en självklarhet att Sverige skall vara med och hjälpa till, men inte som en av de få länder i Europa. Vi måste sätta högre press på andra Europeiska länder att göra en insats. Därför är det viktigt att försöka hitta villkor som är likartade som andra europeiska länder. Ett viktigt steg är då att gå från permanenta till temporära uppehållstillstånd. Efter tre år finns det möjlighet att göra en ny bedömning. Men det räcker inte. Vi måste se till så det byggs fler bostäder så det räcker till alla som finns inom landet och en flexiblare arbetsmarknad som gör det möjligt för fler att bryta utanförskapet.

Sjukvården är inte på något sätt jämlik. Det skall inte spela någon roll vart du bor i landet utan du skall ha samma rätt och möjlighet till sjukvård. Därför måste vi göra det som står i vår makt att öka jämlikheten inom sjukhusvården i Sverige. Att göra den Statlig är ett sätt som vi Kristdemokrater tror är den rätta vägen att gå.

Att ha ett jobb att gå till är viktigt både ur försörjningssynpunkt men även för den egna självkänslan. Vi måste hitta nya vägar som ökar möjligheterna för allt fler ha ett jobb att gå till.
Nystartsavdraget som Kristdemokraterna föreslår är till för den som har varit långtidsarbetslös.

Detta är till för att göra det mer lönsamt för den enskilde att gå från bidrag till arbete. 
Om du får en lön på 20 000 kronor kan det ge upp till 1500 kronor extra kvar efter skatt. Detta tillsammans med åtgärder för att underlätta för företagare, så tror vi Kristdemokrater det kan hjälpa. Det finns ingen enkel medicin som löser allt, utan många olika åtgärder som hjälper varandra skapar förutsättningarna. 
Larry Söder – Kristdemokrat.