header

Höjd bensinskatt ett slag mot landsbygden.

Lägg inte nya skattepålagor på de som behöver ta bilen, utan låt de regionala förutsättningarna som finns vara utgångspunkten för ett livskraftigt Sverige. Socialdemokraterna lovade innan valet  att inte höja bensinskatten, men det var ju innan valet. Vi behöver snarare stödja landsbygden och skapa möjligheter för människor att leva på landet. Ibland kan man få intrycket att alla medborgare i Sverige har ett val att välja allmänna kommunikations medel istället för bilen. Så är inte fallet i många småorter i Halland. Det går inte en buss i kvarten utan snarare några gånger per dag. Att då tala om att bensinskatten skall höjas med 55 öre blir ett slag direkt mot dessa småorter. Det blir dyrare att få ihop livspusslet för en barnfamilj på landsbygden. Vi måste börja se landsbygden som en resurs och ge förutsättningar att bo och leva i hela vårt avlånga land.


Larry Söder , riksdagsledamot Kristdemokraterna
Lars Gustafsson, Distriktsordförande Kristdemokraterna

Larry Söder – Kristdemokrat.