header

Invald och resa

Då är man invald i utskott i riksdagen. Det blev som ersättare i 5 stycken.
Ersättare i Utbildningsutskottet, Socialutskottet, Socialförsäkringsutskottet, Miljö och jordbruksutskottet samt Kulturutskottet.

Bland dessa så finns det områden jag har jobbat med förut och lite nya områden. Blir en bra mix och kan hjälpa till där det behövs. 
Det som känns ännu mer angeläget är utveckla vår politik och visa den skillnad som finns mellan oss och övriga partier. Våra förslag skall givetvis bygga på Kristdemokratin och mer våra egna förslag och inte Alliansförslag. Visa vår särart och driv det hårdare nu när vi har möjligheten i opposition.
Detta bör vara högt prioriterat eftersom den regering vi har idag verkar ha en del problem att kunna regera. Det är bara regeringen som kan styra upp arbetet för att visa styrka och mod att regera. Om det lyckas får tiden utvisa.

Som vi alla har märkt de senaste halvåret kan det vara svårt för en del oppositionspartier att ta på sig regeringskappan när de ”vunnit” valet, så vi Kristdemokrater skall ha en realistisk, tydlig politik som vi även står för i det fall vi kommer i regeringsställning igen.

Vi som Riksdagsgrupp var på besök i Bryssel. Vi hälsade på kontoret d med EU parlamentarikern Lars Adaktusson i spetsen, som verkar ha kommit igång och gör ett strålande jobb. Vi tog även chansen att informera oss om situationen för minoritetsgrupper i europa och de flyktingvåger som vi nu ser. Detta fick vi både från Europarlamentets sätt att se på det och vårt eget parti EPP.

Mitt konstaterande efter resan är att vi givetvis har ett problem med flyktingströmmar till Europa samt en del minoritetsgrupper inom Europa som inte behandlas så som de bör göra. Flera länder i Europa bör göra mer för att hjälpa till. Ett fåtal länder kan inte stå för hjälpen och en del länder  till och med trappar ned. Vi måste dela på den bördan som problematiken innebär. Med det sagt så har vi även ett jobb att göra i Sverige. 

Fler bostäder, Lättare väg till arbete istället för att sitta och vänta, en större konkurrens för att inte företag skall kunna ta ut orimliga priser på lägenheter eller boenden.De som kommer hit måste få en möjlighet att bidra, samtidigt som våra bostäder även måste kunna motsvara det behov som finns från medborgare i allmänhet och ungdomar i synnerhet. Det kan inte vara rimligt att man måste stå i kö i x antal år för att kunna få en bostad. Enklare regler som gör kortare handläggningstider. Det är oftast inte problem att hitta företag som vill investera i storstadsområden, men planering och bygglovstider tar alldeles för lång tid. Mer inriktning på att tiden från tanke tills man sätter spaden i jorden skall minska radikalt. Kommunal planeringstid samt överklagandetider är det som gör att tiderna förlängs avsevärt. Låt oss fokusera på om dessa går att förkorta.

Larry Söder – Kristdemokrat.