header

Kommunikationer i Halland är undermåliga.

Vägarna i Halland är inte alltid i det skick vi önskar. De är trånga och standarden är inte så som vi skulle önska. Det man kanske tänker på mest är att oftast är de inte anpassade till dagens trafikrörelser. I tillväxtregioner som Halland bör satsningarna på kommunikationer från staten vara i paritet med tillväxten. Allt för att människor skall kunna ta sig fram men även för att företag skall kunna fortsätta växa. 
Det finns många exempel men Onsalavägen är en som verkligen hämmar utvecklingen i en del av en kommun. eller  väg 153 som är exemplet i artikeln nedan. Bedrövlig standard för den trafiken som finns. Och allt som oftast glömmer man att det inte bara är bilar som skall färdas, även cyklar, mopeder eller gående. Det blir farligt för alla som nyttjar denna vägen.


Artikel i tidningen Land

Larry Söder – Kristdemokrat.