header

Alkoholreklamen

Ställt fråga i Sveriges Riksdag

Alkoholreklamen

av Larry Söder (KD)
till Statsrådet Gabriel Wikström (S)
Omfattande forskning visar att marknadsföring av alkohol ökar ungas alkoholkonsumtion och sänker debutåldern. Från 2010 till 2014 ökade investeringarna i alkoholreklam från 659 miljoner kronor till ca 1 376 miljoner kronor. Alkohol marknadsförs genom allt fler kommunikationskanaler. Detta resulterar i en normalisering av alkohol som i sin tur leder till ett ökat vardagsdrickande.
Man ska heller inte bortse från att om etableringen av alkoholreklam får ett större fäste försvårar det nödvändiga begränsningar. Därför är det angeläget att reglerna för marknadsföring av alkohol blir mer restriktiva.
Konsumentverket anmälde i december 2014 programföretagen Viasat och SBS till EU-kommissionen för att de brutit mot svensk marknadsföringslag gällande alkohol- och sponsringsreklam. I februari aviserade Konsumentverket att anmälan drogs tillbaka för kompletteringar. 
Statsrådet har vid tidigare tillfälle meddelat att regeringen ämnar se över reglerna kring marknadsföring av alkohol.
Mina frågor till statsrådet Gabriel Wikström är således:
  1. När kan en utredning för att se över reglerna kring alkoholreklam tillsättas?
  2. Har statsrådet informerats om huruvida Konsumentverket kommer att skicka in en ny anmälan till EU-kommissionen?
Larry Söder – Kristdemokrat.