header

Jobb i fara när man höjer arbetsgivaravgiften för unga

Är det inte spännande att en regering som har som högsta prioritet att skapa arbete, ger sig in på att höja arbetsgivaravgiften för unga och genom det minskar antalet arbetstillfällen. Fick vid tillfälle nu på våren möjlighet att diskutera situationen med företag som bedriver personlig assistans. De vittnade om den kostnadsökning som kommer att bli och som då måste hanteras inom deras respektive företag. Situationen är redan ansträngd för många av dem och detta blir ännu en ökad kostnad som man måste se till att klara för att kunna finnas kvar. Alla företag inom denna branschen är inte stora som kanske kan klara en sådan här kostnadsökning. alla företag har inte som högsta mål att göra så stora vinster som möjligt, utan en del vill leverera god kvalité till rimligt pris. Dessa ökade kostnader drabbar dessa som har ett annat tänk och affärsidé. Valfrihet handlar om att kunna välja och inte bara mellan privat eller offentligt, utan även bland de privata där syn på verksamheten kan vara väl så viktig för den enskildes val.
 Kommunerna kompenseras för detta av staten. Men inte privata företag eller ideella organisationer. Konkurrensneutraliteten snedvrids ytterligare. Detta är djupt allvarligt. Och vi ifrågasätter lagligheten i detta handlingssätt.
Cirka 18 000 individer i Sverige har rätt till personlig assistans. Alternativet för flertalet av dem är isolering på institution, en kraftigt begränsad handlingsfrihet och en betydligt lägre livskvalitet.


Märkligt att en regering som säger sig vilja skapa jobb gör precis tvärtom.

Larry Söder – Kristdemokrat.