header

Måndagens aktiviteter

Måndagen har använts till gemensamt besök med Hallandsbänken till två organisationer i Halland.
LRF och IOGT-NTO.

LRF visade givetvis en av medlemmarnas gård vilket var spännande i sig, men samtidigt en diskussion om Vattendirektivet och dess konsekvenser i Halland. Vi alla är överens om att Vattnet kan få bättre kvalite men frågan är om de åtgärder som nu är på väg fram är både de rätta och mest kostnadseffektiva .Mycket av kostnaderna lägges även på den enskilde bonden,vilket i sig är ett problem i en bransch som redan jobbar i snedvriden konkurrens i jämförelse med många andra länder. Alldeles oavsett om de åtgärderna som nu är föreslagna är rätt eller fel, så är det helt galet att de åtgärder nu som får stora konsekvenser inte behandlas politiskt utan bara genom de myndigheter som är berörda. Stora konsekvenser bör tas politiskt så ett ansvar kan utkrävas.

IOGT-NTO var nästa stopp och där blev diskussionen kring reklam för alkohol. I dagspress, TV eller nätmedia så förekommer detta allt mer och de pengar som alkoholindustrin lägger på reklam ökar i rasande takt. Detta måste ses i relationen att samtidigt som kommuner och landsting lägger pengar på att ungdomar skall skjuta upp alkoholdebut eller att avstå helt. Mycket av våld som sker har givetvis en relation med alkohol och minskning är inte bara bra för den enskilde utan även för samhället. För mig så överordnar hälsoaspekterna och man måste kunna hitta något sätt att minska den direkta reklamen när det gäller alkoholen. Något bra mellanting måste vi kunna hitta för att bägge delarna skall få utrymme som behövs.

Den första bilden från Besöket på IOGT -NTO i Falkenberg. De två andra från besöket på gården i Köingetrakten.

Larry Söder – Kristdemokrat.