header

Skriftlig fråga kring Begränsning av valfriheten

till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)
 
Begränsning av valfriheten


Regeringen har aviserat att valfriheten för barnfamiljer kommer att begränsas. Vårdnadsbidraget kommer att försvinna som alternativ. Vårdnadsbidraget syftar till att skapa ökad rättvisa och valfrihet i barnomsorgen och ge föräldrar möjlighet till mer tid tillsammans med sina barn. Familjer ser olika ut och har olika förutsättningar. Barn har olika behov, och föräldrar har olika behov och gör olika prioriteringar. Valfrihet, flexibilitet och rättvisa ska därför vara ledord i utformningen av familjepolitiken, inte minst när det gäller synen på olika barnomsorgsformer.
Nu begränsas valfriheten för småbarnsföräldrar, och detta medför även svårigheter för de kommuner som har vårdnadsbidrag i dag.
De föräldrar som i dag skulle välja vårdnadsbidraget kommer med stor sannolikhet i stället att välja förskola, vilket kommer att innebära ett ökat tryck på utbyggnad av förskolan.
De ökade kostnader som en utbyggnad av förskolan medför ska kommunerna lägga in i sina budgetar för år 2016, vilket innebär att andra satsningar kommer att skjutas på framtiden, såvida inget annat görs.
Min fråga till socialförsäkringsministern blir således:

Hur kommer regeringen att kompensera kommunerna för ökade kostnader i samband med att vårdnadsbidraget tas bort, och ser regeringen det som problematiskt att valfriheten för småbarnsföräldrar begränsas?

Larry Söder – Kristdemokrat.