header

Vi måste a tilltro till människor och familjer

Ett samhälle fungerar inte om det inte finns en grundläggande tilltro till systemet och till medborgarna. Det offentliga samhället i allmänhet och politikerna i synnerhet måste ibland utgå ifrån att medborgaren faktiskt gör val som passar dem, även om de ibland kan tyckas göra fel val.

Vi väljer telefonabonnemang, TV abonnemang, el leverantör, försäkringsbolag m.m
Men att välja hur vi vill leva våra liv i en familj har vi uppenbarligen inte tilltro till medborgarna att bestämma. Ingen människa eller familj är den andra lik. sammanhangen som familjen ger är något helt unikt och ofta avgörande för en människa. Därför är jag övertygad om att politiker ska göra vad de kan för att öka familjernas frihet och inte detaljreglera och styra människors privatliv.
Istället gör man precis tvärtom. Man bestämmer sig för att genomdriva en tredje pappamånad mot medborgarens vilja. Jag kan inte säga utan att det är i samma linje som flera kommuner tar bort familjedaghem eller att man nu vill ta bort vårdnadsbidraget. allt för att familjerna inte skall göra fel val enligt en majoritet i riksdagen.

Ha tilltro till medborgaren och familjerna att de vill göra det bästa för sig och valet speglar detta.

Larry Söder – Kristdemokrat.