header

Decemberöverenskommelsen är ingen bra ide !

Jag som riksdagsledamot är invald på Kristdemokratiskt mandat och har ingen annan avsikt än att följa den linjen som partiet i stort har beslutat. 
Men det hindrar inte mig från  min synvinkel tala om att jag tycker. Decemberöverenskommelsen är en synnerligen dålig ide att hålla fast vid. 

Det finns många osäkerhetsfaktorer för överenskommelsen i längden. Ett exempel  till osäkerhetsfaktor är vad som händer efter nästa val ? Det finns inga garantier att förhållandena är sådana att överenskommelsen över huvudtaget är relevant. Sen är min erfarenhet att varje parti alltid tar ett beslut som är bäst för deras parti. Jag ser ingen självklarhet att Socialdemokraterna och miljöpartiet skulle hedra överenskommelsen efter nästa val om utfallet skulle gå emot dem. alla partier bör/skall söka efter att vara styrande för att få igenom sin politik.

Den andra delen är att den har möjligtvis tjänat sitt syfte att vi fick en viss stabilitet efter valet, men i takt med att regeringen går allt mer åt Vänsterpolitik och helt uppenbart gör det sämre för invånarna i Sverige så ökar trycket på att de enskilda partierna tar ansvar mot de väljare de har. Som f.d kommunpolitiker är man van att alltid sträva efter att få en majoritet för att få igenom sin politik, all annan strävan menar jag är inte av godo för sitt parti. Jag brinner för att vårt parti skall få så mycket inflytande som möjligt och mest inflytande får man i regeringsställning.
Den hållningen vi bör ha är att de som vill rösta på Kristdemokraternas förslag får göra det, hittar vi gemensamma nämnare med andra partier så bör vi agera för att få igenom ”vår” politik. Att det skapar oro och ostabilitet för Regeringen är deras problem att hantera.

Jag kan inte se att Överenskommelsen är bra i väljarnas ögon på lång sikt och kommer undergräva väljarnas förtroende för politiska systemet. Jag är invald för Kristdemokraterna och uppmanar Partistyrelsen i partiet att ta sig en ordentlig funderare på hur vi kan få igenom Kristdemokratisk politik på bästa sätt utan Decemberöverenskommelsen.

Larry Söder – Kristdemokrat.