header

Ta krafttag mot villainbrotten

Ett av de brott som flest oroar sig för är bostadsinbrott. Kränkningen som ett inbrott i hemmet innebär måste tas på större allvar. Att någon har brutit sig in, rotat runt bland ägodelar och stulit är ofta en kränkning långt större än värdet på de ägodelar som stulits. Många påverkas under lång tid efter inbrottet, upplever rädsla för upprepade inbrott, otrygghet i hemmet och en känsla av att inte vara riktigt hemma i sitt eget hem. 
Vi i Halland har jobbat med grannsamverkan som hjälper till att hålla detta brott nere, men tyvärr räcker det inte. Vi måste se över straffskalan så den står i paritet till det som den skadar för den som blir utsatt.

Bostadsinbrott bedöms i regel som grov stöld. I många fall leder det till ett fängelsestraff på mellan 6-8 månader, vilket i praktiken ofta innebär villkorlig dom och böter. Eftersom inbrott i bostaden innebär en stor integritetskränkning vill Kristdemokraterna skärpa straffen för inbrott. Vi vill införa en ny brottsrubricering, inbrottsstöld, med en högre straffskala än den som gäller för grov stöld. Därmed skulle straffskalorna bli högre och det skulle medföra att fler tvingas avtjäna fängelsestraff för inbrott än vad som är fallet i dag. Denna linje har också vunnit gehör i riksdagen men ännu har vi inte sett några förslag på lagändringar från regeringen.

Att utsättas för brott innebär en stor inskränkning av friheten och tryggheten. Vi vill ta krafttag mot vardagsbrott som drabbar enskilda. Detta är ett viktigt steg i riktningen att göra samhället tryggare. 

Larry Söder – Kristdemokrat.