header

1000 kronor per kossa till bönderna

På tisdagen presenterade Kristdemokraterna ett Mjölkpaket som är till för att rädda mjölkbönderna i denna hårda situation de är i just nu.

Efter att vi Kristdemokrater har samtalat med intresseorganisationer samt besökt bönder i Halland så inser vi att vi politiker behöver göra en insats på lång sikt och en på kort sikt. Vi konsumenter vill även i framtiden kunna köpa Svensk mjölk och därför vill vi Kristdemokrater se till så det blir möjligt.
Låga mjölkpriser och en snedvriden konkurrenskraft som innebär högre kostnader för den Svenska bonden mot andra europeiska bönder, detta måste vi ta tag i och lösa.

Vårt förslag är att den Halländska bonden likt andra bönder i landet får 1000 kronor per kossa i kostnadsersättning av staten. Detta för att klara den akuta krisen som de står inför nu.
Förslaget ligger med i Kristdemokraternas budgetförslag till riksdagen

På längre sikt måste vi se till så man kan konkurrera på likvärdiga villkor. Vi vet att vi som land ställer höga krav på våra bönder, detta måste vi som politiker ta ett ansvar för och ge våra bönder en likvärdighet i konkurrensen mot andra länder.

Larry Söder , Riksdagsledamot (KD) Halland