header

Inför Rikstinget – Riv upp DÖ och Ge KDU rösträtt

Kristdemokraterna i Halland har gjort sig redo för det Riksting, som kommer att äga rum 8 – 11 oktober i Västerås.Ombuden samlades och diskuterade Principprogram, motioner och nya stadgar, som en förberedelse inför Rikstinget.
Man var ganska överens om de flesta ställningstagandena, men vill offentliggöra två av dessa inför rikstinget.
Halländska ombuden anser att Decemberöverenskommelsen kan ha varit rätt i december med det kaos som var i politiken då, men anser det orealistiskt att denna ska gälla till 2022. Decemberöverenskommelsen måste passeras till historien och partiet bör utforma en alternativ strategi. Det är varje regerings ansvar att få igenom sin budget och styra landet. Detta kan inte vara oppositionens ansvar. Vi kommer på Rikstinget att verka för en förändring så decemberöverenskommelsen förpassas till historien för oss Kristdemokrater.

Den andra frågan rör de assosierade förbunden, Ungdomsförbundet, Seniorförbundet och Kvinnoförbundet som även fortsättningsvis ska ha möjlighet att rösta i de olika lokalavdelningarnas styrelse samt partidistrikt. Dessa ingår i den kristdemokratiska rörelsen och bör ha samma status som tidigare.

Lars Gustafsson, Distriktsordförande
Larry Söder, Riksdagsledamot