header

Vi människor är inte robotar utan vi är olika

Av åtta års alliansstyre i Sverige kan man väl närmast beteckna Regeringens budget (s+mp) tillsammans med Vänsterpartiet som återställare till det som varit.

Man föreslår stora skattehöjningar på drygt 40 miljarder, allt i syfte att Regeringen anser bäst vart pengarna gör mest nytta och vi medborgare har inte förnuftet att använda våra pengar på bästa sätt. I Min värld så är de pengar som vi tjänar våra egna pengar och staten skall ta ut skatt för att just göra det som är gemensamt. Det finns grupper i samhället som behöver allas vår hjälp och det skall vi gemensamt betala. Men statens iver att höja skatterna närmast framstår att man inte litar på familjen att själva kunna hantera sina pengar.

Ta till exempel gåvoskatten som de nu höjer. en förändring som alliansregeringen gjorde och som alla de hjälporganisationer som finns har lovordat. Givandet till hjälporganisationer har ökat och i dessa tider borde det snarare vara en diskussion om det räcker istället för att höja skatten och minska gåvogivandet. Det framstår mer som staten inte litar på medborgarna utan  anser att det är bäst att ta in skattemedlen för att sedan där de anser bäst att placera dem. Människor ger av hjärta till organisationer men kanske inte med samma glädje till staten.

Den nya regeringen minskar även barnfamiljers möjlighet att forma sina liv genom att ta bort vårdnadsbidraget. Staten anser att de kan bäst avgöra hur familjerna ska leva sina liv, istället för att låta varje familj själv avgöra detta. Familjer är olika och vi människor i allmänhet är olika. en politik som man tror skall vara bäst för alla är en förlegad politik och leder inte till ett idealsamhälle. Släpp loss människors ideér och hjärtan så de kan hjälpa till att forma samhället. Låt statens inblandning hålla sig till det som stat skall göra, det vill säga hjälpa och stötta de som är i behov av det.

Vi människor är inte robotar utan vi är alla olika och låt oss vara olika.