header

Klart vi ska tillåta vinster i välfärdsföretag

 

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förtydliga den lagstadgade rätten till vinstuttag även hos företag som bedriver verksamheter inom vård, skola och omsorg, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
Motivering
Fler och fler samhällsuppdrag hanteras av privata företag. Exempel på detta är äldreboenden, sjukhus, skolor och andra verksamheter.
Dessa verksamheter ska stå under samma kontroll som verksamheter som drivs av regioner/landsting och kommuner och ha liknande möjligheter i form av resurser att kunna driva sin verksamhet.
Att andra alternativ finns förutom de offentliga ökar konkurrensen, medborgarens valmöjligheter och ett ger ett ökat fokus på kvalitet i verksamheterna.
Vårt fokus som medborgare och som lagstiftare bör vara på att kvalitén ska vara så optimal som möjligt för tjänsten och inte på huruvida företaget som bedriver verksamheten går med vinst eller inte.
Om dessa verksamheter skulle lyckas locka till sig medborgare till verksamheten, som är nöjda med verksamheten och anser att den uppfyller de kvalitetskrav som ställs, så ser jag det som en självklarhet att de ska kunna bedrivas med vinst.
Varje företag som startas är beroende av vinst för sin existens, så även privata företag som bedrivs inom hälsa, skola eller annan liknande verksamhet.