header

Pensinärskatten ska bort

Svar på Debattartikel

Adnan Dibrani (S), Jörgen Hellman (S) Riksdagsledamöter för Socialdemokraterna
hävdade i en debattartikel att Alliansen införde en pensionärsskatt genom att höja skattesatsen för pensionärer, vilket inte stämmer.
Alliansen genomförde ett antal skattesänkningar som i ett första skede riktades mot skatt på arbete. Detta för att det största samhällsproblem vi stod inför 2006 var den stora grupp människor som mer eller mindre permanent stod utanför arbetsmarknaden, bortglömda i statistik och stödprogram efter S regeringstid. Ett starkt skäl till detta utanförskap var en politik som innebar att det lönade sig för dåligt att arbeta. Jobbskatteavdraget tog sikte på detta problem.

Kristdemokraterna såg därefter till att även pensionärerna fick flera skattesänkningar – fem gånger sänktes skatten för pensionärer med över 16 miljarder kronor av Alliansregeringen, på Kristdemokraternas initiativ. Socialdemokraterna var emot pensionärsskattelättnaden vid vart och ett av dessa fem tillfällen. En genomsnittspensionär betalade alltså väsentligt mindre i skatt år 2014 än år 2006 – trots Socialdemokraternas agerande.
Alla äldre förtjänar att möta en trygg ålderdom. Därför går vi längre än S i våra förslag för de äldre. Där Jörgen Hellman och Adnan Dibrani likställer skatten för pensionärer och arbetstagare endast på pensioner upp till 14 000 kronor, där likställer vi den för alla pensioner. Regeringen satsar 2,1 miljarder för att pensioner upp till 14 000 kronor ska beskattas som förvärvsinkomst, vi satsar och finansierar 13,6 miljarder för att ta bort skillnaden helt för alla pensioner.
Regeringens skattesänkning ger heller inget till de sämst ställda pensionärerna. Kristdemokraterna vill höja bostadstillägget för pensionärer med 500 kronor per månad för ensamstående och 300 kronor per månad för sammanboende, vilket framför allt kommer de pensionärer som har det sämst ställt till del. Detta är ofta kvinnor. Men regeringen säger nej.
Och när regeringen i sin höstbudget gjorde en personalsatsning inom äldreomsorgen under två år, där väljer KD att förlänga satsningen under hela budgetperioden och dessutom satsa två miljarder mer. Förtjänar inte våra äldre en god omsorg även efter 2018? Behöver inte personalen inom äldreomsorgen kontinuitet och förutsättningar för att fortsatt kunna uppehålla en kvalitativ verksamhet? Utöver detta föreslår vi ett antal satsningar för att höja kvaliteten i äldreomsorgen samt en äldreboendegaranti: Den som fyllt 85 ska själv bestämma när det är dags att flytta till ett äldreboende, som S tyvärr säger nej till.
Den som fyllt 85 ska själv bestämma när det är dags att flytta till ett äldreboende är ett av förslagen från Kristdemokraterna.
Jakob Forssmed (KD)

Förste Vice partiledare

Larry Söder (KD)

Riksdagsledamot Halland