header

Akriv för skribenten Larry Söder

OmLarry Söder

Riksdagsledamot i Sveriges Riksdag för Kristdemokraterna. Bor i Halland, Kungsbacka Kommun.

Stäng inte reaktorerna i förtid

december 8, 2016 3:30 e m Publicerat av Kommentarer inaktiverade för Stäng inte reaktorerna i förtid

Skrev en Debattartikel tillsammans med Stefan Svanström som var inne i Svenska Dagbladet. Klicka på länken nedan för att få hela.   KD-politiker: Stäng inte reaktorerna i förtid Ska vi klara övergången till ett fossilfritt samhälle behövs i det korta perspektivet...

Läs Mer


Om mobbing, trakasserier på skolorna i Malmö

november 26, 2016 3:20 e m Publicerat av Kommentarer inaktiverade för Om mobbing, trakasserier på skolorna i Malmö

Ställde fråga kring situationen i Svenska skolor i allmänhet men Malmös skolor i synnerhet utifrån perspektivet att det förekommer Mobbning, trackaserier mm som är helt oacceptabelt. Se min fråga och ministerns svar nedan.   Larry Söder Herr talman! Jag tänkte...

Läs Mer


min Interpellation till Finansministern

november 20, 2016 4:30 e m Publicerat av Kommentarer inaktiverade för min Interpellation till Finansministern

Sverige är beroende av att företag startar, växer och stannar i Sverige. Entreprenörskapet, riskviljan och den kreativa företagsamhet som dessa företag står för måste ges ytterligare förutsättningar, inte hämmas. De behövs för att skapa värde som i sin tur genererar...

Läs Mer


Fråga till minister om Entreprenörskap och möjlighet till riskkapital för ungdomar

november 13, 2016 3:33 e m Publicerat av Kommentarer inaktiverade för Fråga till minister om Entreprenörskap och möjlighet till riskkapital för ungdomar

Ställde en fråga till minister om Entreprenörskap och möjlighet till riskkapital för ungdomar. Det är ett stort behov att få fler ungdomar att starta, driva företag och våga satsa på att bygga för framtiden. Fler företag innebär mer jobb och...

Läs Mer


Begränsningar i välfärden är fel väg att gå

november 4, 2016 10:51 f m Publicerat av Kommentarer inaktiverade för Begränsningar i välfärden är fel väg att gå

Det pratas allt högre om vinstbegränsningar i välfärden. Ibland känns det som man bara skakar på axlarna och hoppas det ordnar sig och det inte kommer bli verklighet. För mig ingår vinstbegränsningar i välfärden i ett större sammanhang hur man...

Läs Mer


Regeringen attackerar människors entreprenörskap

november 3, 2016 7:39 e m Publicerat av Kommentarer inaktiverade för Regeringen attackerar människors entreprenörskap

Att människor är företagsamma och skapar en verksamhet som de tror på och arbetar hårt för framgång ser jag som väldigt positivt. Jag tror till och med att utan dessa entreprenörer kommer vi bli ett mycket fattigare land, både rent...

Läs Mer


KD ser civilsamhället som en resurs

november 3, 2016 7:29 e m Publicerat av Kommentarer inaktiverade för KD ser civilsamhället som en resurs

I den värderingskris som nu råder i Sverige behövs alla goda krafter för att återuppbygga tilliten och tryggheten i samhället. I detta arbete spelar civilsamhället en vital roll, något som blir särskilt tydligt i samband med kriser och katastrofer. Ett...

Läs Mer


Skatt på pension samma som förvärvsinkomst

november 1, 2016 9:29 f m Publicerat av Kommentarer inaktiverade för Skatt på pension samma som förvärvsinkomst

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör utreda möjligheten att så snart som möjligt lägga skatt på pensioner på samma nivå som skatt på förvärvsinkomst och tillkännager detta för regeringen. Motivering...

Läs Mer


Vi måste kunna lita på att brev och paket kommer fram i tid,

oktober 28, 2016 9:27 f m Publicerat av Kommentarer inaktiverade för Vi måste kunna lita på att brev och paket kommer fram i tid,

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur paket- och brevservice ska kunna fungera tillfredsställande i hela landet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Postnord är ett statligt bolag vars verksamhet dalat...

Läs Mer


Grundavdrag för Företag för stabilitet

oktober 24, 2016 9:26 f m Publicerat av Kommentarer inaktiverade för Grundavdrag för Företag för stabilitet

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda konsekvenserna av att införa ett grundavdrag för juridiska personer och tillkännager detta för regeringen. Motivering I Sverige behöver vi fler växande företag. I de allra...

Läs Mer


Klart vi ska tillåta vinster i välfärdsföretag

oktober 14, 2016 9:24 f m Publicerat av Kommentarer inaktiverade för Klart vi ska tillåta vinster i välfärdsföretag

  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förtydliga den lagstadgade rätten till vinstuttag även hos företag som bedriver verksamheter inom vård, skola och omsorg, och detta tillkännager riksdagen för regeringen. Motivering Fler...

Läs Mer


Dags planera för mya spår genom Halland för tågen

oktober 10, 2016 9:24 f m Publicerat av Kommentarer inaktiverade för Dags planera för mya spår genom Halland för tågen

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att påskynda pendeltågstrafikutbyggnaden och fler spår i Halland och tillkännager detta för regeringen. Motivering Att kunna transportera varor och människor blir allt viktigare. För...

Läs Mer


Ebbas tal i Almedalen

augusti 16, 2016 9:41 f m Publicerat av Kommentarer inaktiverade för Ebbas tal i Almedalen

I Almedalen så pratade Ebba Busch Thor kring integration. ”Vi står de kommande åren inför en gigantisk integrationsutmaning i Sverige. Integration – det handlar naturligtvis om jobb – men också om språk, kultur och värderingar. Alla delar behövs. Saknas någon då...

Läs Mer


Sänkta ingångslöner ger fler jobb

juli 25, 2016 10:13 f m Publicerat av Kommentarer inaktiverade för Sänkta ingångslöner ger fler jobb

Sänk ingångslönerna med den nya introduktionsanställningen – då kan fler få jobb. Halland är en region som behöver skapa fler framtida jobb. Ett led i det är att man får in en fot på arbetsmarknaden. Halland kan vara ledande även...

Läs Mer


Moment 22 för Torghandlare.

juli 25, 2016 10:12 f m Publicerat av Kommentarer inaktiverade för Moment 22 för Torghandlare.

Vi är många som besöker torgmarknader runt om i Sverige. Detta inslag är uppskattat av många och torghandlare är en viktig del av näringslivet. Staten har gör i all välmening livet lite hårdare för dem än vad det är nödvändigt....

Läs Mer


Utvecklingen i vårt land är på väg åt fel håll

juli 15, 2016 10:18 f m Publicerat av Kommentarer inaktiverade för Utvecklingen i vårt land är på väg åt fel håll

Jag känner en stor oro för utvecklingen i vårt land. Det är inte den ekonomiska utvecklingen jag främst pratar om utan den etiska och om värderingar i vårt samhälle. De grundläggande värderingarna som har byggt upp vårt samhälle utmanas på...

Läs Mer


Regeringens sjukskatt slår hårt mot småföretagen

juli 12, 2016 10:04 f m Publicerat av Kommentarer inaktiverade för Regeringens sjukskatt slår hårt mot småföretagen

Vi är alla överens om att sjuktalen är alldeles för höga i Sverige. Statistiken visar att särskilt kommuner och landsting utmärker sig på ett negativt sätt. De som är ytterst ansvariga arbetsgivare i landsting och kommuner är politiker, vilka borde...

Läs Mer


Brexit blev verklighet

juni 24, 2016 11:42 f m Publicerat av Kommentarer inaktiverade för Brexit blev verklighet

Det var inte direkt förvånande att man röstade för en Brexit.  Resultatet kommer innebära en ny diskussion i Sverige kring EU:s  nytta och hur vi på bästa sätt kan ta vara på EU. Vi måste låta EU bli det samarbetsorgan...

Läs Mer


Vinster i välfärden

juni 17, 2016 9:08 f m Publicerat av Kommentarer inaktiverade för Vinster i välfärden

Roland Utbult , Magnus Oscarsson och jag ställde frågor till ministrar igår. Roland kring integration, Magnus kring livsmedelstrategin. Min fråga var till Utbildningsministern om han kunde lova mig att inga förslag eller direktiv kommer från regeringen som innebär att man...

Läs Mer


Hushålla med skattemedel allt viktigare

maj 31, 2016 10:04 f m Publicerat av Kommentarer inaktiverade för Hushålla med skattemedel allt viktigare

Det är spännande idag att se hur regeringen övertrumfar sig själv med nya satsningar som ska antingen betalas med nya lån eller höjda skatter. En hel del av satsningarna kan visst vara riktiga eller i en del fall nödvändiga, men...

Läs Mer