header

Akriv för skribenten Larry Söder

OmLarry Söder

Riksdagsledamot i Sveriges Riksdag för Kristdemokraterna. Bor i Halland, Kungsbacka Kommun.

Nordea skandalen riskerar vår välfärd

maj 10, 2016 8:13 f m Publicerat av Kommentarer inaktiverade för Nordea skandalen riskerar vår välfärd

Vi Svenskar är ett av de folk som är mest positivt inställda till att bidra med resurser för att bygga samhället. Vi är som land beroende av skatteintäkter för att kunna upprätthålla den kvalitet på välfärd och samhällsservice som vi...

Läs Mer


Skogskontot viktigt att behålla

april 23, 2016 5:53 e m Publicerat av Kommentarer inaktiverade för Skogskontot viktigt att behålla

Det har helt plötsligt skapats en debatt kring skogskontots vara eller inte vara. Historien är att i Skatteförenklingsutredningen från 2014 så har man föreslagit en förändring. Regeringen har än så länge inte gått vidare och lagt något förslag till Riksdagen. Svenskt...

Läs Mer


Slopa Effektskatten

april 23, 2016 5:36 e m Publicerat av Kommentarer inaktiverade för Slopa Effektskatten

Effektskatten har funnits sedan år 2000 och bygger på vilken effekt en reaktor har. Den har höjts i olika omgångar, tidigare bland annat för att höga elpriser ökade kärnkraftsägarnas intäkter.  I den senaste höjningen förklarade regeringen det bland annat med att det...

Läs Mer


Vårändringbudgeten visar regeringens linje

april 17, 2016 4:53 e m Publicerat av Kommentarer inaktiverade för Vårändringbudgeten visar regeringens linje

Vårändringsbudgeten visar Regeringen med Miljöpartiet och Socialdemokraternas linje. Man har avsikt att låna till välfärden och inga tankar på att få statens finanser i balans. Sjukskrivningarna fortsätter att öka, Integrationsåtgärder som är nödvändiga saknas.De som får betala notan är vi alla medboargare...

Läs Mer


Avskaffa flyttskatten

april 10, 2016 8:54 e m Publicerat av Kommentarer inaktiverade för Avskaffa flyttskatten

Flyttskatternas utformning försvårar för en fungerande bostadskedja där det går att hitta en bostad för den fas i livet man befinner sig i. Allt för många uppger i dag att de bor kvar i för stora hus just på grund...

Läs Mer


Alkoholskatten

april 4, 2016 8:46 e m Publicerat av Kommentarer inaktiverade för Alkoholskatten

Skriftlig fråga till Finansminister Magdalena Andersson (S)   De tre viktigaste alkoholpolitiska instrumenten är reglering av den fysiska tillgängligheten, pris på alkohol och marknadsföring. I Sverige har Systembolagets detaljhandelsmonopol ett starkt stöd i opinionen och såväl svensk som internationell monopolforskning...

Läs Mer


Kostnaden för investeringar i nya vatten- och avloppssystem

mars 19, 2016 8:44 e m Publicerat av Kommentarer inaktiverade för Kostnaden för investeringar i nya vatten- och avloppssystem

Skriftlig fråga till Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP) De kommunala vatten- och avloppssystemen står inför mycket stora investeringsbehov. För kommunerna är detta en stor ekonomisk utmaning. Nya krav ställs också på enskilda avloppssystem med stora infiltrationsbäddar, vilket medför stora...

Läs Mer


Nya regionerna

mars 9, 2016 5:41 e m Publicerat av Kommentarer inaktiverade för Nya regionerna

Återigen har statsmakten visat att den bara har ett ovanifrånperspektiv. Medborgarens vilja i till exempel Halland har inte på något sätt tagits hänsyn till. Min uppfattning är att såna här stora förändringar kan absolut inte genomföras till 2019 och dessutom...

Läs Mer


Islamistisk terror är ett hot

mars 6, 2016 9:08 e m Publicerat av Kommentarer inaktiverade för Islamistisk terror är ett hot

Islamistisk terror är ett hot mot hela vårt öppna och fria samhälle. Vi måste, inte bara i ord utan också i handling, stå upp för våra ideal, de värderingar som byggt ett land vi är stolta över. Många av de...

Läs Mer


Gör det inte svårare för äldre att arbeta

februari 18, 2016 9:06 e m Publicerat av Kommentarer inaktiverade för Gör det inte svårare för äldre att arbeta

  Idag debatterar jag med finansministern om den höjda beskattningen för äldre som väljer att arbeta. I en tid då vi behöver fler som arbetar längre, inte färre, har regeringen valt att återinföra särskild löneskatt för äldre. Det innebär att...

Läs Mer


Höghastighetståg, är det verkligen rätt satsning ?

februari 5, 2016 3:30 e m Publicerat av Kommentarer inaktiverade för Höghastighetståg, är det verkligen rätt satsning ?

Punktligheten för våra tåg har gått ned mellan 2015-2016 , sen ska vi helt plötsligt satsa 300 miljarder på höghastighetståg. Hur tänkte vi nu ? Det känns som prioritering bör ligga att få punktligheten för de vanliga tågen att fungera...

Läs Mer


Några besök

februari 3, 2016 4:44 e m Publicerat av Kommentarer inaktiverade för Några besök

Har den senaste veckan besökte några olika verksamheter. Detta för att bilda mig en uppfattning kring företagande och dess villkor, men även utifrån skattefrågor se vad man kan göra och vilka frågor företagen själva vill lyfta fram. Besökte bland annat...

Läs Mer


Regeringens budget missar målet

februari 3, 2016 8:00 f m Publicerat av Kommentarer inaktiverade för Regeringens budget missar målet

Vid årsskiftet slog regerings nygamla skattepolitik till. Den finns en röd tråd i att minska viljan att arbeta och underlätta för att fler ska välja bidrag. Den positiva signalen om sänkt pensionärskatt vändes snabbt när den finansieras av en ny...

Läs Mer


Utvecka RUT och ROT

februari 1, 2016 10:39 f m Publicerat av Kommentarer inaktiverade för Utvecka RUT och ROT

Alliansregeringen införde Rut och Rot-avdragen under sin första mandatperiod. Syftet var delvis att stimulera ekonomin men också, den nog så viktiga aspekten, att utveckla branschen för vardagsnära tjänster. Innan avdragen infördes i mitten på 00-talet var det svårt och dyrt...

Läs Mer


Trafiksäkerhet bör gälla alla på våra vägar

februari 1, 2016 9:41 f m Publicerat av Kommentarer inaktiverade för Trafiksäkerhet bör gälla alla på våra vägar

Varje år inträffar olyckor med motorcyklar, där förare och passagerare skadas eller omkommer. Orsakerna till olyckorna varierar, men ofta är flera faktorer inblandade. Det kan röra sig om misstag av förare eller andra trafikanter samt fel på fordonet. En viktig...

Läs Mer


Etik och moral kommission behövs för ledare

januari 20, 2016 1:33 e m Publicerat av Kommentarer inaktiverade för Etik och moral kommission behövs för ledare

För mig är en ledare en förebild. Den som är ledare på något sätt bör fundera på hur de gör saker samt akta sig för att gå över strecket till vad som känns moraliskt rätt.Vi ser just nu Kommunal som...

Läs Mer


Maxtak i Förskolan

januari 18, 2016 12:53 e m Publicerat av Kommentarer inaktiverade för Maxtak i Förskolan

Vi är alla överens kring att barngrupperna är i många fall alldeles för stora. Det är kommunerna som har ansvaret och det är de som betalar. Men nu har regeringen lagt sig i frågan. Regeringen vill på något sätt sätta...

Läs Mer


Behåll Region Halland helt

januari 17, 2016 9:14 e m Publicerat av Kommentarer inaktiverade för Behåll Region Halland helt

Ibland så känns det som man får utkämpa samma strid flera gånger och det kan vara tröttsamt. för 8 år sedan så kämpade vi för att Halland skulle bli en region. Då ställde sig alla politiska partier och kommuner upp tillsammans....

Läs Mer


Stora kostnader drabbar fastighetsägare i framtiden

januari 7, 2016 7:41 e m Publicerat av Kommentarer inaktiverade för Stora kostnader drabbar fastighetsägare i framtiden

Att vi har kommunala Vatten och Avloppssystem är bra för miljön. men många av de investeringar som gjorts börjar bli gamla och måste förnyas, samtidigt som utbyggnaden av Vatten och Avlopp fortgår i många kommuner. De kommunala vatten- och avloppssystemen...

Läs Mer


I dagsläget är ID kontroller nog nödvändiga, men inte enkelt beslut.

januari 5, 2016 2:07 e m Publicerat av Kommentarer inaktiverade för I dagsläget är ID kontroller nog nödvändiga, men inte enkelt beslut.

Man följer med intresse hur debatten har blivit kring ID kontorollerna mot Danmark, meningarna är lika många som antalet människor. Att införa ID-kontroller är ingen liten sak. Motiveringen till den omfattande inskränkningen av den fria rörligheten inom Europa är att...

Läs Mer