header

Nyheter & Inlägg

Senaste Inläggen

Straffa inte barnen genom färre föräldradagar

Regeringens utredning ”En modern föräldraförsäkring” föreslår färre föräldradagar och kraftiga inskränkningar i föräldrarnas möjlighet till att bestämma själva. Vi Kristdemokrater anser inte att den är modern utan familjefientlig. Förutom färre föräldradagar motsätter vi oss t ex att pappadagarna vid barnets...

Läs Mer

Inga fler kommunalskattehöjningar 

Idag tar kommun och landsting 1/3av din lön i skatt. I Halland har kommunerna förutomlandstingsskatten på 10,82 en varierande kommunalskatt. Kungsbacka    21,33 Varberg          20,33 Falkenberg     21,10 Halmstad        20,98 Laholm          20,58 Hylte             21,45 Genomsnittet riket 20,74 Och trenden mot högre...

Läs Mer

KD kapar köer och S skapar köer

Det är ett faktum att köerna har ökat drastiskt under socialdemokraternas regering. Bilden nedan visar hur köerna var under förra regeringsperioden för socialdemokraterna och hur de sedan minskade under Alliansregeringen. Tyvärr så har Socialdemokraterna gjort om misstaget och ökat dem...

Läs Mer

Tullen bör få stoppa post som tros innehålla vapen

På SVD hade jag och mina allianskollegor i Skatteutskottet debattartikel kring Tullens verksamhet. https://www.svd.se/tullen-bor-fa-stoppa-post-som-tros-innehalla-vapen   Här är ett litet utdrag men klicka på länken för helheten ” Alliansens partier, Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna, vill ge Tullverket verktyg att stärka sitt...

Läs Mer

Dynamiska effekter i budgeten

Ställde en skriftlig fråga till Finansministern kring  negativa dynamiska effekter. Att vara försiktig i ekonomiska bedömningar är nog att föredra när det gäller statens finanser. Detta borde även Socialdemokraterna och Miljöpartiet ta efter nu när de jagar medborgare med nya...

Läs Mer

Vården behöver reformeras

 Kristdemokraterna har presenterat vård- och omsorgsproposition – ett välfärdslöfte för en trygg och nära vård- och omsorg för alla. Ett av förslagen handlar om större trygghet inom hemtjänsten. Att äldre känner trygghet i den omsorg de får är viktigt. Vi...

Läs Mer

Sluta straffa Sveriges kompetens

Näringslivets utveckling och svensk tillväxt beror allt mer på högspecialiserad kompetens. Att kunna rekrytera personer med unika kompetenser blir ofta avgörande för företagets utveckling och konkurrenskraft. Det är således inte längre bara företagets teknik och stordriftsfördelar som konkurrerar globalt –...

Läs Mer

Regeringen skattar bort småföretagarna

Svensk tillväxt och sysselsättning är beroende av starka småföretag. Trots det har regeringen lagt flera förslag som slår hårt mot just småföretagen. Nu senast försämringarna av 3:12-reglerna. Det är en oroande utveckling, som måste brytas, skriver Larry Söder, skattepolitisk talesperson...

Läs Mer

Regeringen skattar bort småföretagarna

Svensk tillväxt och sysselsättning är beroende av starka småföretag. Trots det har regeringen lagt flera förslag som slår hårt mot just småföretagen. Nu senast försämringarna av 3:12-reglerna. Det är en oroande utveckling, som måste brytas, skriver Larry Söder, skattepolitisk talesperson...

Läs Mer