header

Perssons bragder ?

– 2002 drev Göran Persson igenom maxtaxan i barnomsorgen. Men reformen har en dyster baksida. Barngruppernas storlek har ökat med två barn ytterligare för varje förskolelärare. Och medan den kommunala förskolan byggts ut förtvinar alternativen. 60 procent av de öppna förskolorna har försvunnit i Sverige sedan 1994, och antalet barn som är inskrivna på familjedaghem har minskat med 95000. Regeringens främsta uppgift är att föra en politik som ger ökade resurser till välfärden. Med Persson vid makten har fler blivit beroende av staten för sin försörjning, vilket urholkat resurserna till vården, skolan och omsorgen. Utvecklingen måste brytas! Sverige måste få fler jobb i fler och växande företag. Det kräver en regering som målmedvetet sänker skatter och förbättrar villkoren för nyanställningar och företagande. Bara så kan välfärden räddas.

Larry Söder – Kristdemokrat.