header

Fredag

Denna dagen är väldigt fylld med aktiviteter. Mest intressant var det att IHM besökte Konsum i Frillesås, inför det arbetet de skall göra. Mycket trevligt och de har precis förstått vad vi som styrelse är ute efter. Deras projektarbete skall ligga som en grund till långsiktiga beslut för Konsumbutiken i Frillesås. Som alla andra butiker så behöver den öka sin lönsamhet och därmed se över verksamheten. I Maj skall deras arbete vara färdigt och kunna presenteras.

Larry Söder – Kristdemokrat.