header

Sjukvården

Läste att 4000 personer feldiagnostiseras varje år i Sverige. En del av dem kanske är en bidragande orsak till attmånga av dessa människor dör. Att sjukvården inte har tillräckligt med resurser blir då helt uppenbart. Människor måste kunna lita på sjukvården och diagnoserna som ställs. Jag som patient skall känna mig trygg i dess händer. Vi satsar på en nollvision inom trafiken och där dör c:a 400 människor. Kanske dags att ge en nollvision om feldiagnoser.Kristdemokraterna har starkt förstroende bland medborgarna i vårdfrågor så vi borde ta tag i denna frågan med nollvision.

Larry Söder – Kristdemokrat.