header

SIFO

En ny sifomätning har kommit och på länken http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=119&a=259822 finns analys kring siffrorna. Värt att notera är att Kristdemokraterna i ännu en mätning är på säker uppgång och ligger nu på 6 %. Det kommer kanske att bli ett väldigt roligt valår. Tråkigt nog minskar avståndet mellan Alliansen och Vänsterkartellen, så vi måste nu lägga på ett kål. I Kungsbacka tror jag att vi Allianspartier måste visa stor enighet, som ett bevis på att Allianspartier kan ”regera” ihop och göra det med kraft och utan gnissel.
Så man bör ju uppmana Per, Ulf och Kenneth till att göra sitt yttersta för att vi fyra partier skall vara eniga i frågor framledes.

Larry Söder – Kristdemokrat.