header

Kommunalt vårdnadsbidrag

Nu är det äntligen klart. Med en Regering bestående av Allianspartierna så kommer det att innebära ett kommunalt vårdnadsbidrag. Kristdemokraterna har föreslagit detta länge och nivån på 6000 kronor anser vi är en lämplig nivå. Vad det blir för nivå blir en senare fråga. Nu skall vi vinna valet med alliansen och för att säkra att ingen ändrar sig kring valfriheten inom barnomsorgen och att vi skall avskaffa fastighetsskatten så bör du rösta Kristdemokratiskt.

Larry Söder – Kristdemokrat.