header

Kulturbuss för alla elever- en självklarhet

Kristdemokraterna vill att kultur och skola skall vara ”beroende” av varandra. Skolan och kulturen stimulerar till upplevelser, kunskapsinhämtning och blir en naturlig del i barnens uppväxt. En skola utan kultur är en skola utan historia och samhällsengagemang.

Vi vill att elever under dagtid ska kunna besöka våra kulturaktiviteter i hela kommunen. Då skapar vi en skola som bättre kan arbeta med teater, konst, litteratur, dans, skapande och hembygdshistoria. Detta ger alla barn och elever likvärdiga möjligheter då skolorna och föräldrarna i alla kommundelar inte behöver bekosta de dyra resorna. Något som många skolor avstår ifrån idag men efterfrågar.

Tanken är att införa en möjlighet att använda skolbussarna under skoltid för resor till och från våra kulturmål i kommunen. Ett förslaget som både Nämnden för kultur och turism samt Nämnden för förskola och grundskola nu ställer sig bakom. Vi tror att skola och kultur på detta sättet skapar en möjlighet att kunna uppleva mer av rikedomen i vår kommun.

För Kristdemokraterna

Ordförande Marie Wadström, Nämnden för Kultur och Turism
Ordförande Larry Söder, Nämnden för Förskola och Grundskola

Larry Söder – Kristdemokrat.