header

Arbetsutskottet

Vi hade arbetsutskott för nämnden förskola och grundskola i Kungsbacka kommun igår.

Resursfördelningen var en stor del och vi som förtroendevalda önskade att vi lägger ut mer till skolorna och inte behåller så mycket på centeal nivå. Givetvis blir det inte mer pengar men förhoppningsvis har man en större kontroll och styrning ute om vi lägger det på varje enhet.

Tre nya enskilda förskolor har önskat att starta i Kungabacka och arbetsutskottet sade ja till alla tre. Det är kul att fler vill starta eget och använda sin energi,kraft till att se om det bär. Vi är övertygad att alla tre kommer att öka valfriheten för föräldrarna och att detta gynnar kungsbacka i längden.

Larry Söder – Kristdemokrat.