header

BRÅ

Brottförebyggande rådet i Kungsbacka är riktigt på gång,vilket är väldigt roligt. Förutom projektet med att få ungdomar inse vikten av att vittna och att anmäla brott så har man nu även tagit initiativ mot att arbeta med främlingsfientligheten som finns i vår kommun. Alla människors lika värde är uppenbarligen inte så tydligt för allla utan vi måste påminna dem om ordens betydelse.

Utan inflyttning till vår kommun så kommer vi ha väldigt mycket större problem med ekonomin än vad vi har idag, likadant är det för konungariket Sverige. Det vill säga att en inflyttning av människor till vårt land är livsnödvändigt och berikande.

Larry Söder – Kristdemokrat.