header

Finasiell stbilitet-bra för alla

Den finasiella oron är inte bra för någon och man kan fundera på hur man kan minska dess effekter nu och i framtiden.Regeringen vidtar nu åtgärder för att underlätta bankernas upplåning på medellång sikt. Detta lägger grunden för att minska bankernas upplåningskostnader,ge lägre räntor och större tillgång till krediter för företag och hushåll.

Detta är i grunden bra,men samtidigt är det en paradox att staten vid varje tillfälle vi får en sådan här kris går in och hjälper till,men dess emellan så vill gärna finansiella sektorn klara sig alldeles själva utan inblandning av andra.

Larry Söder – Kristdemokrat.