header

Inga vårdköer

Chatrine Pålsson och Göran Hägglund är tydliga på åsikten att vi i Sverige måste korta vårdköerna eller att inte ha några vårdköer.Alla inser att vårdköerna både är ohälsosamt för de som är i kön,med ökat lidande men även för samhället,då det måste vara mer effektivt att få människor friska så snart som möjligt.

därför är det väldigt märkligt att landstingen envisas hela tiden med att ha långa vårdköer. Alla medborgare borde ställa sig upp som en man eller en Kvinna och tala om att de inte accepterar det. Givetvis gäller detta alla landsting i Sverige och även Landstinget Halland. Jag är glad över kömiljarden som hägglund nu har lanserat,men landstingen måste ta sitt ansvar.

Larry Söder – Kristdemokrat.