header

Invigning förskola

Villa Emilia är en ny förskola som ligger vid isstadion i Kungsbacka. Hade nöjet att närvara på invigningen och fick se på lokalerna. Väldigt fina lokaler och en del av barnen som skulle börja där hittade direkt saker att leka med. Var även roligt att flera av de nya pedagogerna är sådana spom precis gått eller går ur skolan, vilket visar att Kungsbacka lyckas locka dem till kommunen.

Lycka till i den nya förskolan Villa Emilia

Larry Söder – Kristdemokrat.