header

Könsneutral Äktenskapslagstiftning.

Nu börjar media rapportera lite olika kring denna fråga. Sista jag läste var i Svenska Dagbladet där Göran Hägglund fortfarande tror på en lösning som alla kan ställa upp på. Jag hoppas givetvis Göran har rätt men i andra hand tycker jag att vi skall hålla fast vid vårt partis linje…

Jag tror däremot att man kanske inte behöver lägga fram förslaget denna mandatperiod utan låt ett val avgöra frågan, tror jag skulle gynna vårt parti. Jag står för samma linje som vårt parti gör och hoppas givetvis att lösningen är förenligt med det.

Länk till SVD artikeln

Larry Söder – Kristdemokrat.