header

Torskfiske ?

Fiskeriverkets förslag att permanent förbjuda allt fiske utanför en stor del av hallandskusten är helt felriktad och kanske till och med kontraprduktivt. Förslagets remissrunda upphör den 24 oktober och jag hoppas en del av remisssvaren talar om hur missriktad den blir.

Konsekvensen av Fiskeriverkets förslag riskerar att bli felriktad och drabba en grupp halländska yrkesfiskare vars torskupptag endast är bifångster. Dessa havskräftefiskare får samtidigt se en enorm vindkraftverkspark resa sig i de områden de förbjudits verka i.  De halländska havskräftefiskarna har vidtagit flera åtgärder för att anpassa sina redskap så att bifångsten av torsk minskar. Förslaget riskerar också slå väldigt fel eftersom temperaturökningen i Kattegatt driver torsken ut ur den fredade zonen mot danskt territorium där fisket är fritt.

Risken för att Halland förlorar ett antal arbetstillfällen om förslaget går igenom är uppenbar och jag hoppa satt förslag förändras.

Larry Söder – Kristdemokrat.