header

Arkiv

Städ på upphandling

Det har blivit en diskussion kring städverksamheten och vilka kopnsekvenser det kan få för kommunen, kanske mest diskussion i tidningarna. Kommunfullmäktige har givit alla nämnder i uppdrag att se över sina verksamheter och se på alternativa driftsformer. I det så...

Läs Mer

Nämndens möte

Vi hade nämnden för förskola och grundskolas sista sammanträde för året igår torsdag. Vi fattade beslut om hur vi hanterar de pengar som vi fick av kommunfullmäktige och en lägesrapport från skolverket över verksamheternas status i Sverige. Larry Söder –...

Läs Mer

Engagemang- nytta för betygen

  Hur skall man få ungdomar att ta till sig att ett samhälle behöver stötta och hjälpa varandra ?Ungdomar som hjälper kompisar med läxorna och kanske är ideellt engagerade på något annat sätt bör uppmuntras. Genom att redovisa ideellt engagemang...

Läs Mer

Debatt om kollektivtrafik

Igår kväll måndag var jag en av deltagarna i debatten på Varbergs teater angående kollektivtrafiken och kanske mest pendling med tåg. De som annordnade det var Resenärsforum. Jag tycker debatten kring framtida kollektivtrafik är ett måste. Vi i Sverige har...

Läs Mer

Invigning förskola

Idag var jag på Prästgårdsängens förskola och dess invigning. Förskolan är unik eftersom den är Sveriges energieffektivaste förskola. Huset är byggt efter "passivhusmodellen" som innebär att den är självuppvärmande. Värmen kommer alltså från barn, personal och den värme som maskiner...

Läs Mer

Demokratiberedningen

På Sveriges kommuner och landsting har jag sedan valet suttit med i en beredning som heter Demokratiberedningen. Vi hade möte igår tosdag och vi vill nu starta ett arbete kring demokrati och mänskliga rättigheter. Området är stort men otroligt viktigt....

Läs Mer

Förskola och Grundskola arbetsutskott

Arbetsutskottet idag bestod mest i dialoger och informationer inför framtida beslut. Bland annat om elevpeng , Familjedaghemens famtida utveckling och förskoleverksamhetens utveckling. Jag blev väldigt glad kring det utvecklingsarbete som gruppen för Familjedaghem(dagbarnvårdare) som på politiskt initivativ har startat ett...

Läs Mer

Anhörigvådrarna- En viktig insats

Maria Larsson, äldreministern har på många sätt talat om hur viktg anhörigvårdarna är för Sverige. Även i Kungsbacka har vi en del anhörigvårdare som gör ett jättearbete. Vi kristdemokrater vill verka för att anhörigvårdarna känner sig stöttade av kommunen och...

Läs Mer

Kommunstyrelsen

På kommunstyrelsen igår så hade vi uppe torget och upprustningen av torget. Det förslag som nämnden för teknik lagt som innehåller ett ental åtgärder vann och det beslutades även att Livets träd skall även fortsättningsvis vara kvar på torget. Oppositionen...

Läs Mer

Näringslivsberedningen

Vi hade näringslivsberedning på förmiddagen och frågor som vi tog upp var till exempel Volvos varsel, Arbetsförmedlingens arbete i samband med varsel, Kompetenscentrums arbete och möjligheter i situationer kring varsel. Vi kan se att Volvos varsel kommer att smitta av...

Läs Mer

KSAU och KSS

Inom skovärlden älskar man förkortningar och man skapar nya förkortningar hela tiden, så jag tänkte jag skulle använda några här. På förmiddagen så hade NFG anmält att man ville träffa KSAU tillsammans med service för att diskutera lokalfrågan inom vår...

Läs Mer

skola rasa ihop

En skolai Haiti rasade ihop. Tyvärr så kunde jag inte hitta varför den rasade ihop.Tänk hemska tanke om det skulle hända någonstans i våra byggnader, men mantror vi har så god kontroll och underhåll på dem. Men jag lider med...

Läs Mer