header

AU

I nämnden för förskola och grundskola tog vi verksamhetsplan för 2010 – 2012. Det är givetvis ett förslag till nämnden men likväl väldigt viktigt. Eftersom den tar väldigt mycket tid så fanns det inte några andra ärenden av vikt. Lite informatuion fick vi om Bukärrskolans ombyggnad och hur det fortskrider.

Larry Söder – Kristdemokrat.